Export. From: Viet Nam – To: Singapore

dịch vụ gửi hàng đi singapore
FROM: VIETNAM – TO: SINGAPORE WEB : HTTP://PTVAIR.COM HOTLINE : +84931 210 368 TRANSSIT TIME AND DELIVERRY 1- 2 DAY
KG  / RATE GARMENTFOOD, COSMETIC, FRUIT
1 KG 2535
2 KG  – 10 KG 89
11 KG – 20 KG 78
21 KG – 44 KG 3.54.5
45 KG  – 70 KG 3.34.1
71 KG – 99 KG 3.13.9
100 KG – 1000 KG 2.353.8
SEA: TRANST 5-8 DAYS

500-1000KG RATE 1.5$/KG

1000 KG RATE 1.2$/KG

NOTES.

FOOD, FRUIT, MASK  NEED TO COLLECT IMPORT PERMIT , LISENCE , GST.

LISENCE : 150 SGD

PERMIT : 50 SGD / PERMIT

GST  : 7 %

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *